• Profesjonalna pomoc prawna

  Kancelaria Justitia specjalizuje się w dochodzeniu należności i prowadzeniu opieki prawnej dla firm oraz instytucji. Siłą Kancelarii jest młoda i dynamiczna kadra oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.

 • Gwarancja najwyższej jakości

  Dysponujemy nowoczesnymi środkami zabezpieczeń informatyczno-fizycznych oraz infrastrukturą techniczną, która daje gwarancję bezpieczeństwa prowadzonych procesów i przetwarzanych danych.

 • Profesjonalizm i doświadczenie

  Od profesjonalizmu i umiejętności negocjatorów zależy pozytywne rozstrzygnięcie wielu spraw. Stawiamy na osoby ambitne, które bardzo dobrze znają przepisy prawne i posiadają zdolności negocjatorskie.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

W przypadku braku efektów postępowania polubownego, jedyną możliwością odzyskania wierzytelności jest sprowadzenie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności.

Kancelaria Justitia proponuje kompleksową obsługę postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez:

 • przygotowanie dokumentów pod względem formalnoprawnym, określenie właściwego trybu postępowania, sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • wystąpienie do właściwego sądu o uzyskanie nakazu zapłaty;
 • wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności;
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej;
 • nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji;