• Profesjonalna pomoc prawna

  Kancelaria Justitia specjalizuje się w dochodzeniu należności i prowadzeniu opieki prawnej dla firm oraz instytucji. Siłą Kancelarii jest młoda i dynamiczna kadra oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.

 • Gwarancja najwyższej jakości

  Dysponujemy nowoczesnymi środkami zabezpieczeń informatyczno-fizycznych oraz infrastrukturą techniczną, która daje gwarancję bezpieczeństwa prowadzonych procesów i przetwarzanych danych.

 • Profesjonalizm i doświadczenie

  Od profesjonalizmu i umiejętności negocjatorów zależy pozytywne rozstrzygnięcie wielu spraw. Stawiamy na osoby ambitne, które bardzo dobrze znają przepisy prawne i posiadają zdolności negocjatorskie.

Dla dłużników

Krok 1: Uważnie przeczytać pismo od Kancelarii Justitia

Co robić:

 • zapoznać się z warunkami spłaty zadłużenia
 • przemyśleć i przygotować pytania, które będziesz chciał zadać naszemu konsultantowi
 • w przypadku jakichkolwiek niejasności przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające własne stanowisko.

 


Krok 2: Nie unikać kontaktu

Co robić:

 • zadzwonić do pracownika Kancelarii Justitia – numery telefonów znajdują się w treści pisma
 • na początku rozmowy podać swoje imię i nazwisko oraz numer sprawy, który znajduje się w ramce po lewej stronie
 • ustalić warunki spłaty zadłużenia co pozwoli uniknąc postępowania sądowego i egzekucji komorniczej

Kancelaria Justitia dokłada wszelkiej staranności w zakresie ochrony Państwa danych osobowych. W związku z tym o szczegółach zadłużenia rozmawiamy wyłącznie z adresatami pism. Na początku każdej rozmowy potwierdzamy dane osobowe rozmówcy. Dodatkowo wszystkie informacje pozyskane od naszych Klientów, jak i od Dłużników, zabezpieczamy zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 

Krok 3: Jak najszybciej spłacić dług

Co robić:

 • dokonać wpłaty przelewem na numer konta bankowego podanego w liście (usługa polega na zleceniu w najbliższym oddziale banku lub na poczcie wpłaty w formie gotówkowej, na podstawie blankietu wpłaty na rachunek bankowy, co spowoduje, że bank lub poczta przekaże te wpłaty do banku prowadzącego rachunek wierzyciela) Należy pamiętać o bezwzględnym podaniu w tytule wpłaty numeru sprawy
 • po dokonaniu wpłaty przesłać dowód wpłaty na numer faksu: +48 32 442 00 93

UWAGA !!!

Informujemy dłużników, że podejmowanie działań polegających na zastraszaniu naszych klientów a Państwa wierzycieli, szkalowanie i pomawianie naszej kancelarii a także składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania o rzekomych bezprawnych groźbach czynionych przez naszą kancelarię pod Państwa adresem lub innych rzekomych bezprawnych działaniach wymierzonych przeciwko Państwu   NIE DOPROWADZI DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU PAŃSTWA ZADŁUŻENIA

W takich wypadkach nie zaprzestajemy windykacji, a dodatkowo korzystamy z możliwości prawnych, które mogą przysporzyć Państwu dodatkowych kłopotów.

Składanie fałszywych zawiadomień do organów ścigania jest przestępstwem ściganym z art. 234 Kodeksu Karnego - Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 191 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.